Drs. Didit Handoyo Turi HadmadiNama Lengkap : Drs. Didit Handoyo Turi Hadmadi
Agama : Islam
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 02 Februari 1964
Jabatan: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum