eling las waspada

Written by rabin on . Posted in Uncategorised

eling las waspadaEling lan waspada

Eling lan waspada wajib den reksa
Lamun pingin tentrem lerem ing rasa
Tan ngumbar nafsu mrih gelemo mrenata
Murih ati resik rineksa iman myang Mahamulya

Eling yen urip iki winates ing wektu
senengo laku becik sabar lumintu
Nyingkiri sifat iri serik tan pantes dinulu
Gelem cerak mring Gusti ing pucuking ndalu

Waspada marang laku kang tanpa guna
Bekti mring rama-ibu sinartan rasa narima
Seneng kemul ing pengati dadiya kulina
pasrah semarah Sang Mahamulya saben ndina

Yen Eling-waspada iku wis dadi pakulinan
Adat lumrahe rasa atine lentur kebak kepranan
Yen tansah remen cerak semanak ing bebrayan
Urip rinasa ayom-ayem kebak rineksa ing kawicaksanan.
21.1.18

Oleh : mdw

 

BATINKU

Sanadyan sak tembung niatku muga nyambung,
pingin nyawiji nadyan kaling2an gunung,
nadyan aturku dudu pitutur luhur,
muga miguna ing gesang tan nandang limbung

Yen langit biru kae lagi ketutup mendhung,
nrima lan seneng ojo sedih lan bingung,
iki gambarane ati kang tresna mentelung,
mrih tuhu sewu asihe Hyang Mahaagung.

Ing pucuking atiku tetep nyawiji,
nadyan adoh rumaket dadi ceraking ati
njroning rasa kemul pangati ati aji,
pasrah semarah mung mligi mring Gusti.
[22.1.18]

(Oleh : mdw)

 

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.